Que lista era a vella dos anos mil! Gardaba o pan para maio e a leña para abril