O que sementa antes de santa Catalina, moita palla e pouca fariña