No mes de Santos e Defuntos, mata os teus porcos e vai facendo bo caldo cos untos