De san Miguel a san Martiño, recóllese o pan e gárdase o viño